cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Dokumenty Przedszkole


Dokumenty do przedszkola Olsztyn

W tym miejscu znajdą Państwo dokumenty do przedszkola w Olsztynie, które prowadzimy na ul. Barczej 48. Zachęcamy także do zapoznania się z Koncepcją pracy naszej placówki, w której znajdą Państwo m.in. opis kluczowych zadań, jakie realizujemy z dziećmi, a także działań, jakie podejmujemy w ramach współpracy z Rodzicami. W koncepcji nie mogło zabraknąć oczywiście celów, jakie przyświecają naszej pracy, a także metod, z jakich korzystamy na co dzień. Wśród dokumentów do przedszkola znajduje się także nasz Statut, opisujący szczegółowo m.in. sposób organizacji pracy, założenia programu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zasady przyprowadzania i odbioru dzieci z placówki, ponadto prawa, a także obowiązki Rodziców.

Dokumenty do rekrutacji do przedszkola w Olsztynie

Spośród dokumentów do rekrutacji do przedszkola w Olsztynie kluczowym jest Karta zgłoszenia do przedszkola, dzięki której otrzymujemy informacje na temat danych osobowych dziecka oraz jego potencjalnych chorób, alergii, wad rozwojowych. Rodzice umieszczają w nim informacje dotyczące swoich miejsc pracy oraz wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola. Dokumentację do prowadzonego przez nas żłobka w Olsztynie umieściliśmy w dedykowanej mu zakładce. Znajdujące się poniżej dokumenty do rekrutacji do przedszkola zawierają także Umowę o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego, w której jest ich szczegółowy opis wraz z zasadami opłacania czesnego, a także obowiązkami usługodawcy oraz usługobiorcy.

UMOWA PRZEDSZKOLE 2024-2025
UMOWA PRZEDSZKOLE 2023-2024
KARTA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
POLITYKA PRYWATNOŚCI
STATUT PRZEDSZKOLA
Top
Udogodnienia dla niepełnosprawnych