cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Kadra


Kadra przedszkola:

grupa 6-latki

Karolina Gregorczyk – Z-ca dyrektora, nauczyciel kontraktowy ukończyła Uniwersytet Warmińsko Mazurski na kierunku wczesnej edukacji zintegrowanej oraz studia podyplomowe z logopedii.
Monika Grudziecka – nauczyciel ukończyła Wyższą Szkołę Społeczno Ekonomiczną w Warszawie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe na UWM z wczesnej edukacji

grupa 5-latki
Emilia Ordon – nauczyciel kontraktowy, ukończyła Uniwersytet Warmińsko Mazurski kierunek pedagogika opiekuńcza oraz kierunek logopedii
Justyna Zalewska – nauczyciel ukończyła Uniwersytet Warmińsko Mazurski kierunek pedagogika specjalna specjalność oligofrenopedagogika
grupa 4-latki
Aleksandra Jasiuczenia – nauczyciel ukończyła studia na UWM na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńcza oraz studia podyplomowe z wczesnej edukacji
Katarzyna Andrukiewicz – nauczyciel UWM edukacja artystyczna oraz studia podyplomowe z wczesnej edukacji
grupa 3-latki
Małgorzata Mieczkowska – nauczyciel mianowany ukończyła AWF w Warszawie oraz UWM z kierunku zintegrowanej wczesnej edukacji
Julia Suchonek – nauczyciel kontraktowy ukończyła UWM kierunek wczesna edukacji oraz kierunek logopedia
Kadra żłobka
1 grupa
Anna Denisiuk
Kamila Karpińska
Joanna Dorocka
2 grupa
Jolanta Nef
Daria Woźniewska
Grażyna Kwacz
Top
Udogodnienia dla niepełnosprawnych