cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Rekrutacja


Rekrutacja – przedszkola Olsztyn

Dokładne terminy rekrutacji do przedszkoli w Olsztynie, prowadzonych przez nasze miasto, są ustalane każdego roku, a cały proces odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego. Nadzór pedagogiczny nad naszym przedszkolem sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. Jednak jako placówka niepubliczna, której organem prowadzącym jest jej dyrektor, Pani Danuta Barbara Wojciechowska, ustalamy własne kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola. Ponadto nie bierzemy udziału w elektronicznej rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn. Przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i zapewniamy im profesjonalne wsparcie.

Jakie mamy zasady rekrutacji do przedszkola?

U nas rekrutacja do przedszkola trwa przez cały rok. Tak samo jest w przypadku żłobka, który znajduje się w tej samej lokalizacji. Przyjmujemy maluchy zgodnie z kolejnością zgłoszeń, adekwatnie do liczby dostępnych miejsc. Na naszej stronie, w osobnej zakładce, znajdują się dokumenty do przedszkola w Olsztynie, m.in. Karta zgłoszenia do przedszkola. Jest ona kluczowa w procesie rekrutacji. Na jej podstawie uzyskujemy informacje na temat danych osobowych dziecka oraz Państwa, jako jego Rodziców lub Opiekunów prawnych. Drugim ważnym dokumentem jest Umowa o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego, która określa szczegółowo warunki ich realizacji. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją oraz do kontaktu z naszą placówką.

Top
Udogodnienia dla niepełnosprawnych